Атестація працівників

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації.
Мета атестації:
– активізація творчої професійної діяльності;
– стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;
– якісної роботи;
– підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;
– забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.
Умови атестації:
– наявність спеціальної освіти;
– підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;
– володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків.
Курсова перепідготовка пройшла у 2019-2020   році відповідно до плану. З  метою підвищення теоретичного рівня  та  фахової майстерності  педагогів  забезпечувалося своєчасне перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО та відвідування  педагогами методичних об’єднань. При СОІППО підвищили кваліфікацію у 2019 – 2020  навчальному році 4   педагогічних працівника.