Гурткова робота

Гурткова робота в ДНЗ

Проблема розвитку художньої творчості дитини набуває в наш час особливого значення. Як сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей, дитячої активності та самостійності.

Творчість, звичайно, зумовлює всі дії дитини, оригінальної у спілкуванні, іграх, малюнках, розповідях. На жаль, розвиток творчих здібностей у дітей часто стає випадковим і здебільшого залишається на низькому рівні. Проте не треба забувати, що всі діти наділені здібностями, а тому потрібно їх виявляти і максимально розвивати.

Саме тому гурткова робота в дошкільних навчальних закладах стає дедалі популярнішою, складаючи невід’ємну частину освітнього процесу

Проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини нині вкрай актуальна, а отже, організація різноманітних гуртків у ДНЗ потребує особливої уваги.

Успіх в організації гурткової роботи передусім залежить від правильного розуміння її сутності та змісту.

Гурток у ДНЗ є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета – задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

 

 

План гурткової роботи

№ з/п Назва гуртка Час проведення ПІБ керівника
«Весела абетка» (за методикою М. Зайцева)

Четвер

15:15-15:45

 

Гагіна С.Л.