Напрями роботи закладу

Напрями роботи закладу:

 Пріоритетним напрямком роботи ЗДО є    «Охорона життя та здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях»  за  програмою   О.Б Лози.

Головною метою   роботи ДНЗ №22 є  популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі, створення умов для  фізичного, розумового та духовного розвитку дитини.

Пріоритетні завдання

закладу дошкільної освіти на 2021/2022 навчальний рік

  Враховуючи аналіз діяльності ЗДО за минулий навчальний рік та враховуючи сильні і слабкі сторони закладу освіти, колегіально вирішено винести в 2021/2022 навчальному році  на опрацювання такі завдання:

  1. Спрямувати роботу педагогічного колективу ЗДО на організацію та проведення роботи з дітьми дошкільного віку для набуття логіко – математичної компетентності з освітньої лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» шляхом використання інноваційних технологій.
  2. Продовжувати формувати у дітей дошкільного віку за освітньою лінією «Дитина у світі мистецтва» творчі здібності, засобами залучення дитини до участі у музичних інсценізаціях українських казок та набуття театралізованої компетентності.
  3. Продовжувати здійснювати протиепідемічні заходи, створити безпечні умови для проведення освітнього процесу з чітким дотриманням вимог МОЗ.

З цією метою до послуг дітей надаються:

  • фізкультурна зала та спортивний майданчик
  • кімната-музей” Патріотичного виховання”
  • кабінети: екології, валеології
  • ресурсна кімната