Напрями роботи закладу

Напрями роботи закладу:

 Пріоритетним напрямком роботи ЗДО є    «Охорона життя та здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях»  за  програмою   О.Б Лози.

Головною метою   роботи ДНЗ №22 є  популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі, створення умов для  фізичного, розумового та духовного розвитку дитини.

ЗАВДАННЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010р. №1/9-563 «Методичні рекомендації щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини», інструктивно-методичним листом МОН України від 13.06.2018 р. №1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році», враховуючи сучасні проблеми, кадровий потенціал, матеріальну-методичну базу, виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік –  заклад дошкільної освіти №22 «Джерельце» визначив:

  1. Створити умови для організації та проведення театралізованої діяльності в поєднанні з музичним вихованням через засвоєння дітьми еталонів, символів та креативного мислення, як засобу стимулювання інтелектуальної діяльності дошкільника.

 

  1. Формувати роботу  закладу дошкільної освіти по забезпеченню системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дошкільників у процесі моделювання ситуацій безпечної поведінки у сюжетно-рольових іграх для формування  творчої особистості.

 

  1. Продовжити роботу партнерства  між  дошкільною та початковою ланкою освіти  у процесі  організації життєдіяльності  дитини в умовах  освітньої реформи «Нова українська школа».

 

  1. Здійснювати протиепідемічні заходи, створити безпечні умови для проведення освітнього процесу з чітким дотриманням рекомендацій МОЗ.

 

З цією метою до послуг дітей надаються:

  • фізкультурна зала та спортивний майданчик;
  • кімната-музей” Патріотичного виховання”;
  • кабінети: екології, валеології та художньої праці.

З урахуванням побажань батьків, здібностей та інтересів дітей ведеться гурткова робота

  1. “Весела абетка” /за методикою М. Зайцева/ “, кер. Гагіна С.Л.