Музичний керівник

                                                                                           

«Музика – уява – фантазія – казка – творчість – ось доріжка, йдучи якою дитина розвиває свої духовні сили. Музична мелодія пробуджує у дітей яскраві уявлення. Вона ні з чим незрівнняний засіб виховання творчих сил розуму».

                                                                                                                                                                                            В.О. Сухомлинський.

Основні завдання музичного виховання:

  1. Виховувати любов та інтерес до музики ( тільки розвиток емоційної чуйності і сприйнятливості дає можливість широко використовувати виховний вплив музики).
  2. Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованій системі з різноманітними музичними творами і використовуваними засобами виразності.
  3. Залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих інструментах, знайомити з початковими елементами музичної грамоти (все це дозволить їм діяти усвідомлено, невимушено, виразно).
  4. Розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, ладо-висотний слух, почуття ритму), формувати співочий голос і виразність рухів ( якщо в цьому віці дитину навчають і залучають до активної практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток всіх її здібностей).
  5. Сприяти розвитку музичного смаку.

На основі отриманих вражень і уявлень про музику проявляється спочатку вибіркове, а потім оцінювальне ставлення до виконуваних творів.

  1. Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача образів у музично-ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації.

Основні напрями та форми роботи

* Музикотерапія.

* Пісенна діяльність.

* Музично-дидактичні ігри.

* Танці, танцювальні мініатюри.

* Театралізована діяльність, драматизація, інсценування.

* Хореографія.

* Гра на музичних інструментах.