Методична робота

       Науково-методична робота в ДНЗ з педагогічними кадрами планується відповідно сучасних вимог з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників, враховується їх освітній рівень, фахова майстерність, індивідуальні особливості. Під час організації науково-методичної роботи  здійснюється гуманно-особистісний підхід до педагогів:  

  – допомога кожному педагогу випробувати свої творчі  можливості;  

  – створення атмосфери підтримки невпевнених в собі педагогів;    

  – загальнокультурна підготовка педагогів (обізнаність з питань етики та загальної культури, підвищення культури спілкування, формування ціннісних орієнтирів);  

 – створення мотивації та забезпечення перспектив професійного зростання.     

Доповідь Данильченко А.М.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗДО У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ КАРАНТИНУ

Як організувати методичну роботу

Пріоритетні напрямки роботи на 2019-2020 навчальний рік

  1. Організувати оптимальне предметно-розвивальне середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників, відповідно до базавої програми «Я у Світі» та освітньої лінії «Дитина в соціумі».
  2. Сприяти художньому мовленнєвому розвитку дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності згідно до освітньої лінії Мовлення дитини».
  3. Створити умови для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес з метою ефективної взаємодії педагогів зі здобувачами освіти, розвитку творчих здібностей, формування ключових та предметних компетенцій у вивченні комп’ютерної грамотності.

Значна увага в дошкільному закладі приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено  працюють  над  проблемною  темою декілька  років.  Теми для самоосвіти  педагоги  обирають  самостійно,  погоджуючи  їх  з  вихователем – методистом. При  плануванні  роботи  з  самоосвіти,  акцентується увага на тому, що результатом самоосвіти педагога має виступати результат  розвитку  дітей, а  не  лише  власне  самовдосконалення  в особистісному  та  професійному  плані.  Кінцевим  результатом  самоосвітньої роботи є оформлення  системи  або  досвіду  роботи  з  даної  проблеми,  обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи. Ведеться аналіз участі педагогів ДНЗ у міських заходах, звіти яких заслуховуються перед колективом на нарадах при завідувачу.

Атестація педагогічних працівників дошкільного закладу проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2011 р. №930), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Процесом атестації керує атестаційна комісія, до складу якої входять компетентні висококваліфіковані педагоги, очолює атестаційну комісію завідувач ДНЗ. Атестація і курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану, які узгоджені в 5-річному циклі. Щорічно атестацію проходять 15% від кількості педагогів дошкільного закладу. В дошкільному закладі відпрацьована система роботи з атестації педкадрів, вона базується на засадах демократизму, відкритості, колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. Проведення атестації в ДНЗ узагальнюється підсумковим наказом.

Протягом навчального року адміністрація дошкільного закладу  активізувала роботу щодо участі педпрацівників  ДНЗ у методичних заходах усіх рівнів, що сприяло підвищенню їх теоретичного рівня,  вдосконаленню  практичних знань, умінь та  навичок  з  методик дошкільного виховання та навчання.

Орієнтовне навчальне навантаження на дитину в ДНЗ

(Наказ МОН України від 20 квітня 2015 року № 446)

     Вік дітей                                      Назви занять Ранній вік Молодший вік(3 – 4 р.) Середній вік(4 – 5 р.) Старший вік(5 – 6 – 7 р.)
(1 – 2 р.) (2 – 3 р.)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворчість, театральна) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 2 3 3 3
           
Кількість занять 9 10 11 12 15
Тривалість занять 10 хв. 10 хв. 15 хв. 20 хв. 25 хв.
Тривалість інтегрованих занять 15 хв. 15 хв. 20 хв. 25 хв. 30 хв.
Тривалість занять з фізкультури 15 хв. 15 хв. 20 хв. 25 хв. 30. хв.