Права дитини

Шановні батьки, педагоги!

Діти є безцінним скарбом кожної держави. Саме тому в усіх цивілізованих країнах світу питанням виховання молодого покоління приділяється належна увага. Наша держава спрямовує свої зусилля на створення умов для формування всебічно розвиненої, активної, самодостатньої особистості, яка має власну думку й користується своїми правами. Знаючи власні права з дитинства, людина зможе плідно й ефективно брати участь у розбудові правового громадянського суспільства.

Кожна дитина є неповторною, оскільки має особливий зовнішній вигляд, внутрішній духовний світ. Проте всіх дітей об’єднує рівність у правах на любов, турботу й піклування, охорону життя і здоров’я, здобуття освіти, задоволення власних інтересів і потреб. Реалізація всіх перелічених прав покладається на нас – дорослих. Від того, наскільки відповідально ми поставимося до цієї справи, залежить успішність дітей у майбутньому житті.

Посібник «Права дитини» було створено на допомогу турботливим батькам і педагогам у правовому вихованні маленьких громадян. Він включає 12 картин із зображенням основних прав дитини та рекомендації щодо їх використання в роботі з дошкільниками, молодшими школярами. Матеріал умовно розподілено на три розділи: «Дитина – унікальна особистість», «Дитина в сім’ї», «Дитина серед людей». У кожному з них пропонуються статті Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини, орієнтовний зміст прав для дітей та поради дорослим. Також у посібнику подано народні крилаті вислови, віршовані твори відповідної тематики.

Ці матеріали є універсальними, оскільки їх можна використовувати і в родинному вихованні, і в освітньому процесі навчальних закладів. Подана інформація розрахована на підвищення правознавчої компетенції батьків і педагогів, завдання яких інтерпретувати її для сприйняття дошкільнятами або молодшими школярами. З огляду на це, зміст роботи з різними віковими категоріями дітей буде відрізнятися.

У дошкільнят важливо сформувати перші елементарні уявлення про цінність свого життя і життя інших людей; потребу в любові й повазі до ближнього, дотриманні правил співіснування в суспільстві тощо.

Молодші школярі вже знають норми соціально-моральної поведінки, а тому варто навчити їх не тільки користуватися власними правами, а й уміти брати на себе виконання найпростіших обов’язків.

Проводити роботу з картинками слід лише при наявності бажання в дітей, використовуючи при цьому широкий спектр ігрових прийомів, проблемних питань, пошукових ситуацій, завдань творчого характеру. Опрацювання матеріалу в такий цікавий спосіб сприятиме формуванню в дітей відповідального ставлення до дотримання норм права в повсякденному житті.

Поряд із цим не варто забувати, що процес засвоєння правових знань у дошкільників і молодших школярів відбувається, у першу чергу, на прикладах поведінки дорослих. Батькам і педагогам потрібно будувати свої стосунки з доньками, синами і вихованцями на засадах моралі і права, в основі яких лежить справжній гуманізм, демократизм, повага й бережливе ставлення до особистості дитини, її поглядів та думок.

Тож сприймайте й любіть дітей такими, якими вони є. Намагайтеся створити всі умови, щоб дитинство для них стало щасливим, багатим на яскраві враження етапом життя й надійним стартом у подальшому дорослішанні!