Про нас

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №22 “Джерельце” розпочав свою діяльність у 1978 році.

ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010р. №1/9-563 «Методичні рекомендації щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини», інструктивно-методичним листом МОН України від 13.06.2018 р. №1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», враховуючи сучасні проблеми, кадровий потенціал, матеріальну-методичну базу, виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік –  заклад дошкільної освіти №22 «Джерельце» визначив:

 1. Створити умови для організації та проведення пошуково-дослідницької діяльності через засвоєння дітьми еталонів, символів та креативного використання знань як засобу  пізнавальної активності дошкільників.
 2. Продовжити роботу закладу дошкільної освіти по забезпеченню системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дошкільників у процесі моделювання ситуацій безпечної поведінки у сюжетно-рольових іграх для формування  творчої особистості.
 3. Сприяти розвитку педагогіки партнерства  між  дошкільною та початковою ланкою освіти  у процесі  організації життєдіяльності  дитини в умовах  освітньої реформи «Нова українська школа»

З урахуванням побажань батьків, здібностей та інтересів дітей ведеться гурткова робота художньо-естетичного та фізкультурно- оздоровчого напрямку:

 1. “Весела абетка” /за методикою М. Зайцева/, кер. Гагіна С.Л.;
 2. “Калинонька” / за методикою німецького педагога Карла Орфа/, кер. Великодна М.А.;
 3. “Пролісок” /хореографічний гурток/, кер. Горобченко Т.В.

СТАТУТ ДНЗ ÐŸÐ¾Ð²â€™ÑÐ·Ð°Ð½Ðµ зображення

Річний звіт 2018-2019 н.р.

ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИПов’язане зображення

Ліцензії

11.04.2018        м.Суми       №  235-ОД

Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

 1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.
 2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.
 3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньоїосвіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області  відповідно до додатка 3.
 4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

Голова Сумської обласної державної адміністрації                                                     М.О. Клочко

 

КАДРОВИЙ СКЛАД

Усього працівників в закладі – 58

Педагогічний персонал – 27

З них:

 • Завідувач – 1
 • вихователі-методисти – 1
 • вихователі – 20
 • практичні психологи – 1
 • логопеди – 2
 • музичні керівники –2

Технічний персонал – 31

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

В ЗДО № 22 “ДЖЕРЕЛЬЦЕ” функціонує 10 груп, у них виховується 232 дітей.

З НИХ:

2 групи раннього віку – 54 дитини
-2 молодших групи – 58 дитини
-2 середніх групи – 68 дитина
-2 старших групи – 63 дітей
-2 логопедичних групи – 22 дитини

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Групи садочка оснащені новим обладнанням та оновленими ігровими куточками.

Шафи для рушничків у групі “Пізнайко” Столи у групі “Золота рибка” Телевізор у групі компенсуючого типу “Казка” Ігровий куточок у групі “Золота рибка”

Шафки для рушничків у групі “Пізнайко”

Столи у групі “Пізнайко”

 

 

 

Ігровий куточок у групі “Рукавичка”

Іровий куточок у групі “Золота рибка”

Столи в методичному кабінеті

Спортивний куточок у групі “Пізнайко”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В ЗДО

На виконання листа управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 25.09.2013 № 03-07/6496 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», листа управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей до дошкільного закладу прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до електронної черги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті http://reg.isuo.org.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):
6. Прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

 1. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
 2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.
 3. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
 4. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 5. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування дошкільного закладу оформляють у дільничного лікаря-педіатра, згідно з пунктом 2.3 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 року № 434, медична документація (за формою № 026/о) містить:
• результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;
• дані про профілактичні щеплення;
• дані лабораторних досліджень;
• рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, для диспансерних хворих – по спостереженню та оздоровленню.
Медична документація видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо медичні протипоказання для перебування дитини у дошкільному закладі відсутні, а профілактичні щеплення виконані відповідно до календаря щеплень, дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільного закладу. Довідка про епідеміологічне оточення видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми педикульозу та корости.

Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”:
п. 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

У дошкільних закладах міста Суми, відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 13.01.2016 № 227-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у навчальних закладах м. Суми» встановлено розмір плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та дошкільних відділеннях НВК у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день.

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Наказ про затвердження порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребамиПов’язане зображення